2021-10-24

Festival of Memory "Heroes Don't Die"

Dnipro, Stela of Eternal Glory.

2021-10-01

Performance at the Cherkasy Book Festival.


 

2021-08-02

Day of the city Dubno.

2.08. Dubno City Day. 21:00 Maydan Nezalezhnosti.

2021-08-01

II International Ethno-Festival "KOLODAR".


 

2021-03-14

Holiday Colodia