2018-06-23

DrymbaDaDzyga at the festival "Knyazhiy" near city Volodymir-Volinsky

2018-06-16

Festive concert dedicated to the 56th anniversary of "Zhytomyr Cardboard Plant"

2018-05-25

DrymbaDaDzyga at "Ukrainian Rock ZAKOLOT" , Docker-G pub.

2018-04-22

DrymbaDaDzyga at the Festival "Pysanka"

2018-03-18